TIN

​TỨC

Cùng Choco House tìm hiểu kiến thức giáo dục để thấu hiểu con trẻ và vận dụng phương pháp Montessori tại nhà.

Ngoài ra phụ huynh có thể dõi theo hoạt động đa dạng và lớp học lý thú của các bạn nhỏ tại Choco House.

IMG_4386.jpg