Thể chất

 

- Kỹ năng

​Tưới mát tinh thần, nuôi dưỡng thể chất

  • Nhiều hoạt động thú vị như lớp võ, bơi, boxing, cảm thụ âm nhạc, nghệ thuật, nhiếp ảnh, yoga.

  • Môi trường trong lành tại khu đô thị Times City cho các bạn nhỏ không gian khám phá nhiều hoạt động lý thú.

  • Cách tiếp cận mới cho trẻ thoả sức học hỏi.

Liên hệ tìm hiểu thêm

Trẻ tập võ, bơi, boxing, bóng rổ, và yoga

Trẻ học nhiếp ảnh

Trẻ cảm thụ âm 

​nhạc

​Triết lý chương trình

1

Dr. Maria Montessori

“Vận động, hay hoạt động thể chất là nhân tố thiết yếu trong phát triển trí tuệ, cũng như tuỳ thuộc vào những ấn tượng đến từ môi trường xung quanh.”

2

Dr. Maria Montessori

“Âm nhạc nên xuất hiện trong môi trường của trẻ, cũng giống như nó tồn tại trong ngữ điệu nói của các bạn nhỏ.”